me and it
me and it 1, 100x100, öl, 2014
Publikumspreis Neu-Ulm 2014Auschnitt


ausschnittme and my schildkröt baby, 60x70, öl, 2013100x90, öl, 2015
me and it 2, 120x100, öl, 2014haltlos, der beginn


haltlos, der Beginnhaltlos, 120x80, öl, 2015ausschnitt, zugriffzugriff, 120x80, öl, 2015